Competențele profesionale dezvoltate de programul de studiu sunt determinate de definiția specialității Ingineria Software în corespundere cu standardul ACM - Association for Computing Machinery și IEEE Computer Society și presupun un mixaj de abilități pentru soluționarea unor categorii de probleme, conturate prin competențele-cheie privind:

  • fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale ;
  • aspectele organizaționale și informaționale  ale sistemelor;
  • tehnologiile aplicațiilor;
  • metodele și tehnologiile de dezvoltare software;
  • arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul.

Programul este lansat în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.

Erasmusplus

This Project Idea Generation is part of the Semester Project (Conceptual design of an IT application) and aims to acquaint the students inter alia with project idea generation, problem formulation, group formation, project proposal development, and project supervision.

Descrierea generală a programului de curs Ingineria Software, planificat a fi lansat în 1 septembrie 2017