Cursul Programe malițioase și antivirus îşi propune familiarizarea studenţilor de la specialitatea Securitatea informațională cu noţiunile de bază necesare pentru studierea acestui domeniu și formarea specialiștilor.

Cursul demarează cu prezentarea tipurilor de programe malițioase, după care sunt prezentate modul de funcționare a acestor programe. În cadrul cursului se descriu: arhitectura de securitate a informației,  metodele de scanare și curățare a unui sistem.

Scopul cursului este ca studenţii să obţină o perspectivă asupra domeniului enunţat, să înţeleagă direcţia în care evoluează acest domeniu,  să înţeleagă noţiunile de bază necesare şi să poată să aplice cunoştinţele obţinute în practică la crearea sistemelor de securitate.

Obiectivul general: să cunoască diversitatea programelor malițioase și antivirus. Clasificarea acestor programe, modul de funcționare, metode de
infectare și de răspândire ,mijloace de identificare și de înlăturare a consecințelor programelor malișioase
Obiectivele studierii disciplinei sunt:

  • cunoașterea programelor malițioase;
  • studierea  codului virușilor și  înțelegerea tehnicilor principale;
  • studierea unui  PE HEADER a unui fișier executabil;
  • studierea metodete de antiDEBUG a unei aplicații;
  • înțelegerea sensuluui  și scopului polimorfizmului;
  • înțelegerea arhitecturei de securitate a informațiilor;
  • cunoașterea metodelor de scanare și curațare a sistemului.

Cunoştinţe anterioare: Disciplina presupune cunoştinţe în sisteme de operare, arhitectura calculatoarelor și cunoașterea limbajului de asamblare.


aici va fi plasat sumarul disciplinei date...

aici va fi plasat sumarul cursului...

Cursul  Managementul  Securității  Informaționale  tratează  subiectele  de  bază necesar a fi cunoscute pentru implementarea și evaluarea în cadrul organizațiilor a Sistemului de Management al Securității Informației. Cursul este bazat pe familia de  standarde  ISO 27000.  De  asemenea,  sunt  referite  și  prezentate  alte  standarde și metodologii internaționale și practici bune în domeniu SMSI.

aici va fi publicat sumarul cursului dat...