Ore facultative destinate studenților facultății CIM, în scopul creării de noi competențe și/sau acumulării de noi cunoștințe ce nu sunt acoperite de planul/programele de învățământ, putând fi frecventate de toţi doritorii (în limitele condițiilor fiecărei discipline/întâlniri în parte).

UTMATIC


În scopul promovării studiilor în domeniului Tehnologiilor Informaționale și intensificării relațiilor efective dintre mediul academic și companiile sectorului enunțat, Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică (CIM) a Universității Tehnice a Moldovei în parteneriat cu Asociația Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) organizează clase de măiestrie rezidente în facultatea CIM pentru studenții specialităților IT. Cursurile vor acoperi diverse tematici care ar permite implicarea și încercarea celor mai capabili studenți.

Proiectarea asistata de Calculator