Categorie rezervata pentru PRACTICA sectiei "Tehnologii Informationale"

Durata practicii este de 120 ore ( 4 săptămîni), și se efectuează în semestrul 8 de studenții secția zi și semestrul 10 de studenții secția frecvență redusă.

Această practică este o etapă premergătoare pentru elaborarea tezei de licență. Scopul practicii este de a sistematiza și utiliza cunoștințele teoretice și aplicative la soluționarea problemelor reale la procesarea limbajului natural și se prezintă ca o etapă de aclimatizare a tînărului specialist la unitățile economiei naționale. Problemele practicii constau în selectarea informației și pregătirea datelor și materialelor necesare pentru elaborarea tezei de licență.

Durata practicii este de 120 ore ( 4 săptămîni), și se efectuează în semestrul 4 de studenții secția zi și semestrul 5 de studenții zecția frecvență redusă. Scopul practicii constă în dezvoltarea deprinderii studenților de a se încadra în mediul întreprinderii și de a îndeplini bine sarcina primită. Locul de desfășurare: - în cadrul laboratoarelor Departamentului Ingineria Software și Automatică; - centre de calcul; - oficii de calcul; - institute de cercetare - proiectare; - societăți comerciale; - regii autonome; - alte unități dotate corespunzător. - orice unitate care dispune de echipamente sau procese conduse/supravegheate numeric.

Practica Tehnologică

Durata practicii este de 120 ore ( 4 săptămîni), și se efectuează în semestrul 6 de studenții secția zi și semestrul 7 de studenții zecția frecvență redusă. Scopul practicii constă în familizarea studenților cu structura întreprinderii, modul de funcționare a acesteia și abilitatea de încadrare în lucru, adaptarea cu colectivul unei organizații. Implementarea și documentarea unor aplicații soft, de a întări cunoștințele în domeniul programării și în special standardelor pentru documentarea proiectelor. Locul de desfăşurare: - în cadrul laboratoarelor Departamentului Ingineria Software și Automatică; - centre de calcul; - oficii de calcul; - institute de cercetare - proiectare; - societăți comerciale; - regii autonome; - alte unități dotate corespunzător.