Obiectivul general: Studierea componentelor în baza cărora sînt construite sistemele de conducere automată; însuşirea metodelor de lucru cu bibliografia în domeniul dat; formarea conceptului de gândire şi analiză inginerească în domeniul specialităţii; formarea bazei de cunoştinţe pentru studiul ulterior a disciplinelor de specializare.

Obiectivele specifice: Abilităţi de utilizare practică a aparatelor de măsurat şi echipamentelor automaticii; încercare, ajustare, punere la punct a echipamentelor respective; proiectare; studiere de sine stătător a direcţiilor de dezvoltare şi tipuri avansate de EEA.