Obiectivul general: Cursul oferă competenţe în direcţia utilizării mediilor de programare a micrprocesoarelor,  deprinderilor practice în domeniul utilizării microprocesoarelor în elaborarea sistemelor automate și creării programelor ce rulează pe microprocesor.

Obiectivele specifice:

  • Înţelegerea arhitecturii microprocesoarelor
  • Înţelegerea programelor ce rulează pe microprocesor.
  • Capacitatea de lucru în  medii integrate de dezvoltare a programarelor ce rulează pe  microprocesoare.
  • Capacitatea de a utilizare a microprocesoarelor la elaborarea sistemelor automate.
  • Capacitatea de a elabora programare ce rulează pe microprocesoare conform sistemului automat elaborat.