Obiectivul general: 

Cursul CIA serveşte ca o verigă de legătură între obiectele fizică, matematică, electronică şi disciplinele de specializare. Schemele echivalente ale circuitelor electronice, caracteristicile voltamperice şi parametrii dispozitivelor electronice dezvoltă la student gândirea şi capacitatea de analiză a rezultatelor obţinute ridică potenţialul viitorului inginer. Tehnica circuitelor integrate analogice se dezvoltă cu un ritm foarte ridicat ceea ce cere de la inginerul contemporan o pregătire serioasă fundamentală pentru a avea posibilitatea de a se încadra efectiv în procesul de înnoire şi perfecţionare a tehnologiilor de producţie. Obiectivele studierii cursului sunt: modelarea diferitor scheme electronice şi descrierea matematică a performanţelor circuitului simulat.

Obiectivele specifice: 

  • Înţelegerea circuitelor electronice ca circuite electrice şi aplicarea legilor electrotehnicii.
  • Capacitatea de a clasifica circuitele de curent continuu şi alternativ, simularea lor pentru determinarea performanţelor.
  • Capacitatea de a descrie funcţiile de transfer a circuitelor electronice.
  • Cunoştinţe profunde a proceselor fizice în circuitele de prelucrarea informaţiei analogice.
  • Capacităţile de calcul ale caracteristicilor de bază a circuitelor electronice.
  • Capacitatea de a simula modelele matematice a circuitelor analogice de prelucrarea informaţiei.
  • Posibilitatea de a proiecta circuite integrate analogice de prelucrare a informaţiei.