Obiectivul general: Însușirea noțiunilor fundamentale ale inteligenții și formarea deprinderilor practice în domeniul creării și utilizării bazelor de cunoștințe, sistemelor expert, sistemelor cu prelucrare distribuită.

Obiectivele specifice: 

  • Înțelegerea structurii sistemului de inteligență artificială și tehnici de realizare.
  • Capacitatea de lucru în Turbo Prolog.
  • Capacitatea de a elabora sistemele expert bazat pe predicate.
  • Capacitatea de a elabora sistemele expert bazat pe logică.