Obiectivul general: Însuşirea principiilor de funcţionare a elementelor şi sistemelor automate (SA). Analiza și sinteza sistemelor automate liniare.

Obiectivele specifice: Înţelegerea principiilor de funcţionare a elementelor şi sistemului automat (SA). Capacitatea de a clasifica elementele funcţionale ale SA. Capacitatea de a obţine modelele matematice ale elementelor SA. Capacitatea de a obţine modelul matematic al SA. Capacitatea de a obţine diverse forme de modele matematice ale elementelor şi SA. Abilităţi de analiză a proprietăţilor elementelor şi SA. Abilităţi de sinteză a SA. Capacitatea de a lucra în MATLAB, KOPRAS etc.