Obiectivul general: Cursul oferă competenţe în direcţia utilizării metodelor şi algoritmilor de bază din prelucrarea semnalelor, în diferite aplicaţii, cum ar fi: achiziţia şi prelucrarea primară a datelor, estimare spectrală, modulaţie, filtrare numerică şi transmisii de date.


Obiectivele specifice:

  • Capacitatea de a clasifica semnalele după proprietăţile şi caracteristicile lor de bază şi posibilităţile de prezentare a semnalelor.
  • Abilitatea de a analiza şi modela semnalele operând cu metodologia pusă la dispoziţie de diverse reprezentări prin serii şi transformate.
  • Cunoştinţe profunde a metodelor de multiplexare a canalelor în timp, utilizând metode de eşantionare, cuantizare şi în frecvenţă, folosind metode de modulare a semnalelor.
  • Capacităţi în ceea ce priveşte aprecierea proprietăţilor cantitative legate de obţinerea, transmiterea, prelucrarea şi stocarea informaţiei.
  • Abilitatea de a coda surse pentru canale fără perturbaţii, cu scopul măririi eficienţei utilizării canalului de legătură.
  • Obţinerea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru proiectarea, implementarea şi evaluarea performanţelor filtrelor numerice.