Obiectivul general: Însușirea conceptelor de bază pentru realizarea produselor soft, metodologiilor de dezvoltare a aplicațiilor informatice, metodologiilor de analiză și proiectare orientată pe obiect, familiarizarea cu limbajul UML.

Obiectivele specifice: 

  • Înțelegerea metodologiei de dezvoltare a programelor.
  • Înțelegerea fazelor de elaborare a sistemelor software.
  • Capacitatea de a defini  cerințele de sistem.
  • Capacitatea de a elabora modelul de analiză.
  • Capacitatea de a elabora modelul de proiectare.
  • Deprinderi de elaborare a diagramelor UML.