Obiectivul general: Însuşirea metodelor și procedeelor de calcularea a fiabilității sistemelor.

Obiectivele specifice: 

  • Să înţeleagă metoda de sinteza a testelor de localizare a defectelor.
  • Să poată proiecta sisteme fiabile
  • Să formeze un algoritm optim de preț –calitatea în proiectarea sistemelor fiabile.
  • Să aplice corect procedeele de diagnosticare tehnică