Obiectivul general: Însușirea procedeelor de modelare și identificare a sistemelor

Obiectivele specifice: 

  • Să înțeleagă principiilor de funcționare a elementelor și sistemului automat.
  • Să selecteze metode și modele adecvate de identificare.
  • Să aibă  capacitatea de a obține modelele matematice ale elementelor SA. Să aibă Capacitatea de a obține modelul matematic al SA și estimarea parametrilor lui.
  • Capacitatea de a obține diverse forme de modele matematice ale elementelor și SA.