Obiectivul general: Cursul dat abordeaza problema realizării aplicațiilor în timp real, din perspectiva dezvoltării de aplicațiilor software dedicate. Sunt prezentate caracteristicile sistemelor în timp-real, tehnicile de specificare de proiectarea și dezvoltare a aplicațiilor în timp-real. Sunt exemplificate practic modalitățile de gestiune a timpului și de concurența în dezvoltarea aplicațiilor software în timp-real. Scopul cursului este ca studenţii să înţeleagă metodologiile de dezvolatarea aplicațiilor software în timp real, , să poată să proiecteze și să dezvolte o aplicație software în timp real. Obiectivele studierii cursului sunt: însuşirea conceptelor de bază pentru realizarea aplicațiilor în timp real, metodologiilor, tehnicilor și algoritmilor în proiectarea aplicațiilor în timp real folosind diferite limbaje de programare și medii de proiectare a interfeților grafice de control la sistemul automat.

Obiectivele specifice: 

  • Înţelegerea tehnicilor și algoritmilor de dezvoltare aplicațiilor în timp real.
  • Înţelegerea structurii echipamentelor utilizate în aplicații în timp real.
  • Capacitatea de a programa dispozitivele de I/E în apli cații în timp – real.
  • Capacitatea de a dezvolata algoritmii pentru aplicații în timp real.
  • Capacitatea de a realiza algoritmi de planificare a task-urilor în programarea aplicațiilor în timp real.
  • Capacitatea de a lucra cu libaje de programare.