Obiectivul general: Însușirea metodelor și procedurilor de analiza și sinteza abstractă și de structură a automatelor cu stări finite.

Obiectivele specifice:

  • Înțelegerea principiilor de analiză și sinteză abstractă a automatelor cu stări finite.
  • Înțelegerea principiilor de analiză și sinteză a structurii automatelor cu stări finite.
  • Capacitatea de a clasifica automatele cu stări finite.
  • Capacitatea de a efectua sinteza abstractă a automatelor cu stări finite.
  • Capacitatea de a efectua sinteza de structură a automatelor cu stări finite.
  • Înțelegerea principiilor de sincronizare a automatelor cu stări finite.
  • Capacitatea de a elabora sisteme de sincronizare a automatelor cu stări finite.