Obiectivul general: Scopul studierii disciplinei constă în însuşirea cunoştinţelor legate de noţiunile de bază ale teoriei sistemelor cu multiprocesoare – analiza, sinteza şi programarea sistemelor cu multe microprocesoare.
Obiectivele disciplinei: învăţarea metodelor şi procedurilor de analiza, sinteza şi programare a sistemelor multiprocesor. Vor fi studiate metodele de proiectare a sistemelor cu multe procesoare, optimizarea structurii şi elaborarea de programe paralele destinate funcţionării în timp real. În aspect aplicativ vor fi studiate programele destinate proiectării asistate de calculator a sistemelor cu multe microprocesoare şi produselor soft, destinate elaborării de programe paralele pentru astfel de sisteme.

Obiectivele specifice: 

  • Înţelegerea noţiunile de bază ce caracterizează structura sistemelor cu procesoare multiple.
  • Înţelegerea principiilor de funcţionare a sistemelor cu procesoare multiple.
  • Capacitatea de a clasifica sistemele cu procesoare multiple.
  • Capacitatea de a efectua analiza sistemelor cu procesoare multiple.
  • Capacitatea de a efectua optimizarea structurii sistemelor cu procesoare multiple.
  • Înţelegerea principiilor de comunicaţie în sistemele cu procesoare multiple.
  • Capacitatea de a elabora schemele funcţionale ale sistemelor cu procesoare multiple.
  • Capacitatea de a elabora cerinţele tehnico-economice faţă de programele de sistem şi cele aplicative ale sistemelor cu procesoare multiple.Abilităţi de implementare a sistemelor cu procesoare multiple.
  • Capacitatea  de a lucra cu sistemele de proiectare asistată de calculator a sistemelor cu procesoare multiple.