Cursul  Managementul  Securității  Informaționale  tratează  subiectele  de  bază necesar a fi cunoscute pentru implementarea și evaluarea în cadrul organizațiilor a Sistemului de Management al Securității Informației. Cursul este bazat pe familia de  standarde  ISO 27000.  De  asemenea,  sunt  referite  și  prezentate  alte  standarde și metodologii internaționale și practici bune în domeniu SMSI.