Noutăți și anunțuri

Teze de doctorat de excelenţă ale profesorilor programelor ISA

 
Dumitru Ciorbă
Teze de doctorat de excelenţă ale profesorilor programelor ISA
by Dumitru Ciorbă - Saturday, 31 December 2016, 11:17 AM
 

În cadrul ediţiei actuale, a V-ea, a Concursului Național „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015” comisiile de experţi pe domenii ale CNAA au selectat 24 teze de doctorat susținute în 2015 – 5 de doctor habilitat şi 19 de doctor în științe. 12 dintre acestea au fost desemnate drept teze de doctorat de excelenţă, iar autorii acestora – învingători. Pe 15 noiembrie 2016 Comisia de atestare a mai promovat o lucrare învingătoare, cea de-a 13-ea.

Concursul a derulat pe trei domenii: Ştiinţe socio-umane; Ştiinţe reale şi tehnice; Ştiinţe ale naturii şi vieţii.

Printre învingătorii nominalizați în domeniul Ştiinţe reale şi tehnice se numără și doi reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei. Teza de doctor de excelenţă în informatică, gradul II i-a fost conferită dnei Galina MARUSIC, șef Direcție Doctorat și Postdoctorat. Autoarea și-a propus în cercetarea sa „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”, specialitatea Modelare, metode matematice, produse program, și a reușit cu brio acest lucru. Conducătorul ştiinţific, Vasile MORARU, doctor, conferenţiar universitar, este mândru de discipola sa, care s-a alăturat micii cohorte de informaticieni din R. Moldova cu grade științifice.